Visie en werkwijze

Wijnberger Coaching – De Mama’s Coach – MeerlingMama

Onder de naam Wijnberger Coaching ben ik mijn eigen coachpraktijk gestart. Om onderscheid te maken in de doelgroepen zijn naast de naam Wijnberger Coaching, ook ‘De Mama’s Coach’ en MeerlingMama onderdeel van Wijnberger Coaching. Ondanks het verschil in doelgroep zijn Visie op coaching en in veel gevallen ook de werkwijze van de coaching hetzelfde. Op deze pagina vind je daar meer informatie over.

Visie op coaching en begeleiding

Door mensen of groepen te coachen en te begeleiden kan ik een rol vervullen in de ontwikkeling van de coachee of de groep. En daar word ik enthousiast van. In het coachproces verschilt mijn rol. Van het voorhouden van een spiegel, samen met je een nieuw of bestaand pad verkennen, kritische vragen stellen, het aanreiken van methoden die je verder op weg kunnen helpen en soms alleen een goed luisteraar. Dat is wat coachen voor mij is. Ik wil graag ook kijken naar de definities van coaching. Er zijn zoveel verschillende ‘definities’ van coaching in omloop, dat ik ervoor gekozen heb om twee definities op mijn website op te nemen die weergeven wat ik onder coaching versta.

  • Coaching helpt mensen om hun mogelijkheden beter te benutten en om eigenaar en regisseur van de eigen ontwikkeling te worden. In literatuur over coaching spreekt men dan graag over zelfsturing, van eigenaarschap en van ‘agency’. Dit laatste duidt op het besef dat men zelf de handelende persoon is (Jan Remmerswaal, 2012).
  • Coaching het gebruiken van psychologische, spirituele en communicatieve methoden met als doel het bij de persoon (de coachee) bereiken van door de persoon gestelde doelen. De coach heeft als taak een leerproces bij de coachee te ondersteunen en begeleiden. Reflectie is fundamenteel in dit leerproces (Korthagen, 2015).

Coachen doe ik vanuit de volgende waarden: respect, betrokkenheid, warmte en nieuwsgierigheid. Als ik mezelf omschrijf dan noem ik enthousiast, rustig, betrokken en positieve instelling.

Hoe ziet een coachtraject eruit?

Een coachtraject begint altijd met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijken we of er een wederzijdse klik is en verkennen we uiteraard je coachvraag. Een individueel traject zal tussen de 5-8 sessies zijn. Daarnaast zal de face-to-face coaching ondersteund worden door e-coaching. Dat kan in de vorm van mails, berichten e.d. zijn. Coaching is wat mij betreft maatwerk. In een aantal gevallen werk ik op uurbasis, maar ik kan ook een aanbod doen voor een vaste prijs voor het gehele traject. Samen bespreken we wat het beste bij jou past. Regelmatig word ik ingeschakeld door werkgevers. Daar gelden andere afspraken en tarieven voor.

Als we een coachtraject starten dan kenmerkt zich dat in mijn begeleiding door een aantal ‘fasen’. Deze fasen zijn hier algemeen weergegeven en zal bij ieder een ander accent krijgen. Uiteraard is dit ook afhankelijk van je coachvraag. De fasen:

  • Rust – eerst nemen we een ‘pas op de plaats’.
  • Verdieping –  we gaan verkennen waar je kwaliteiten liggen.
  • Ontwikkelen – we gaan manieren vinden om deze kwaliteiten in te zetten.
  • Groeien – er ontstaat weer ruimte voor groei.
  • Kracht – jij kan weer in je kracht staan.

Coach- en begeleidingsmethoden

Mijn manier van coachen en begeleiden kenmerkt zich door oplossingsgericht te werken. Dat betekent dat we niet uitgebreid inzoomen op de problemen, maar ons vooral richten op de oplossing en mogelijkheden die wel goed lopen. Daarnaast werk ik graag en veel met oefeningen vanuit de positieve psycholgie. In het bijzonder met het programma ‘dit is jouw leven’. Werken vanuit kwaliteiten en kracht staan in mijn coaching centraal. Daarbij maak ik gebruik van kernkwadrant van Ofman en tevens werk ik graag met het model van krachtgericht coachen. Verder zijn modellen uit de NLP en systeemgericht werken coachingsmodellen die ik toepas.

 

Wil je een keer kennismaken? Neem telefonisch of per mail contact met mij op dan bespreken we de mogelijkheden.